CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách bảo mật mô tả những thông tin cá nhân mà Góc Nhỏ Sài Gòn, gocnhosaigon.com có thể thu thập được từ thành viên và chúng tôi bảo đảm thông tin đó được sử dụng theo chuẩn mực hoạt động cung cấp dịch vụ và thông tin trên mạng internet.

1. Thu thập thông tin cá nhân

Khi bạn đăng ký thành viên để tham gia các hoạt động trên website, bạn phải cung cấp tên, số điện thoại, địa chỉ email để hệ thống xác nhận thông tin của bạn.

2. Khi nào thông tin được thu thập

Khi bạn đăng ký làm thành viên, có ý định tham gia các hoạt động trên website thì thông tin của bạn sẽ được thu thập.

3. Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân của bạn sau khi được thu thập, sẽ được lưu trữ trên hệ thống máy chủ của chúng tôi. Khi bạn xóa đăng ký làm thành viên thì các thông tin cá nhân sẽ được xóa bỏ.

4. Sử dụng thông tin cá nhân của bạn.

Góc Nhỏ Sài Gòn thu thập thông tin của thành viên để sử dụng cho các mục đích sau:

· Xác nhận thông tin người dùng.

· Cung cấp thông tin các hoạt động cho thành viên một cách nhanh nhất.

· Nâng cao các hoạt động và nội dung của Góc Nhỏ Sài Gòn thông qua bình luận của thành viên.

· Tạo ra một cộng đồng có sự tin tưởng, gắn kết, xác thực.

5. Sử dụng cookie

Gocnhosaigon.com sử dụng cookie để điều hướng bạn đến những khu vực nội dung phù hợp. Bạn có thể cài đặt máy tính để cho phép cookie hoặc vô hiệu hóa tất cả các cookie.

6. Các bên thứ ba

Góc Nhỏ Sài Gòn cam kết không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào, vì bất kỳ lý do và mục đích gì.

7. Các chương trình liên kết

Góc Nhỏ Sài Gòn cung cấp các chương trình liên kết với những website khác nhưng vẫn đảm bảo được chính sách bảo mật chung và các chuẩn mực chia sẻ dữ liệu trên internet. Những thông tin liên kết nhằm hỗ trợ thành viên trong quá trình tham gia các hoạt động trên website.

8. Chương trình quảng cáo của Google

Trong quá trình thành viên truy cập gocnhosaigon.com bạn có thể thấy những quảng cáo Google AdSence, bởi vì Google là nhà cung cấp bên thứ ba, sử dụng cookie để phục vụ quảng cáo. Bạn có thể tìm và tham khảo thêm chính sách bảo mật quảng cáo và mạng nội dung của Google.

Hoan nghênh tất cả những ý kiến đóng góp, câu hỏi của các bạn liên quan đến chính sách bảo mật. [link liên kết về trang liên hệ]

#gocnhosaigon.com