Tìm hiểu nhanh về tật khúc xa Viễn thị ở mắt

Viễn thị là một tật khúc xạ ở mắt. Khi nguồn sáng từ một vật ở vô cực (trên 5 mét) đến mắt, ảnh của vật đó sẽ được giác mạc và thủy tinh thể hội tụ lên võng mạc. Võng mạc nhận cảm và đưa các chi tiết này lên não theo dây thần […]