Bánh Tart và bánh Pie là bánh như thế nào?

Bánh Tart và bánh Pie là bánh như thế nào? Đây là câu hỏi mà nhiều người vẫn hay hỏi nhau. Bánh Tart và bánh Pie là hai loại bánh có hình thức rất khác nhau, tuy nhiên cả hai loại bánh này có hai điểm chung đó là là thành phần tạo ra lớp vỏ bánh bên ngoài, và thành phần làm nhân bánh. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những điểm giống nhau và khác nhau của hai loại bánh này.