Bảo tàng Coca Cola lớn nhất thế giới tại thành phố Atlanta.

Bảo tàng riêng của công ty nước ngọt hàng đầu thế giới đặt tại thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia, Hoa Kỳ. Bảo tàng là nơi trưng bày những hiện vật trãi dài cùng với sự phát triển gần 130 của công ty. Không chỉ là lịch sử của riêng Coca Cola, nơi đây bạn cũng tìm thấy những dấu ấn của những sự kiện văn hóa, thể thao, lịch sử, phát triển theo thời gian hơn 100 năm.