Hành hương về đồi Đức Mẹ Maria tại đại học Mount St.Mary’s

Hành hương về đồi Đức Mẹ Maria trong khuôn viên đại học Mount St.Mary’s. Đầu năm 2018, khi những trận tuyết nhỏ vẫn còn bất chợt rơi rơi ở khu vực bắc Mỹ, mình có dịp đến thăm tiểu bang Maryland của Hoa Kỳ. Trong nhóm bạn đi cùng với mình, có nhiều người theo […]